Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej
Przejdź do treści
Witamy i zapraszamy do obejrzenia strony internetowej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim

Malowanie na streczu-folii
(Kliknij na grafikę, aby zobaczyć więcej)Od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. poluzowane zostaną obostrzenia dotyczące obszaru sportu powszechnego i umożliwienie organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy oraz zajęć sportowych na wszystkich obiektach sportowych na świeżym powietrzu w grupach maksymalnie do 25 osób.

Przez obiekty na świeżym powietrzu należy rozumieć niezadaszone zamknięte obiekty sportowe, w praktyce przede wszystkim stadiony, boiska, orliki oraz korty tenisowe. Nieprzypadkowo limit został ustalony na 25 osób czyli 2×11 zawodników oraz trzech sędziów.


Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych!

Uprzejmie przypominam, że jeszcze do poniedziałku - 29.03.2021 roku można  dostarczać oświadczenia potwierdzające przez rodzica  wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim.


Dyrektor Szkoły  - Anna Pląskowska

NAUKA ZDALNA DLA KLAS I – III

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, obowiązującymi na terenie całej Polski, od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. klasy I – III zostają objęte nauczaniem zdalnym. Oznacza to naukę zdalną dla wszystkich uczniów klas I – VIII co najmniej do 11.04.2021 roku.

Zasady nauki zdalnej obowiązują, jak w okresie przed feriami zimowymi. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

W razie pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły-Anna Pląskowska


Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej
 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim
 
na rok szkolny 2021/2022.
 
 
Dyrektor szkoły bardzo prosi rodziców dzieci zakwalifikowanych o dostarczenie do szkolnego sekretariatu lub umieszczenie w skrzynce podawczej pisemnego potwierdzenia wyboru szkoły w terminie do 29 marca 2021 r.
 
Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznaczać będzie rezygnację z miejsca w Szkole Podstawowej nr 2.


                                                         Dyrektor Szkoły
                                                        Anna Pląskowska
 


Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2021/2022
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim  informuje,
iż od 01.03.2021 do 12.03.2021
będzie trwała  rekrutacja do klasy I uczniów z obwodu szkoły na rok szkolny 2021/2022

Pakiet dokumentów do wypełnienia można odebrać w Publicznym Przedszkolu na ul. Młyńskiej 8, w Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjnym "Planeta Uśmiechu" na ulicy Kolejowej 41

Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
• za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp2gryfow@gmail.com
• do skrzynki pocztowej umieszczonej przy budynku głównym szkoły na ulicy Uczniowskiej 11.
• Dokumenty można składać także osobiście w sekretariacie szkoły (od poniedziałku-do piątku 8:00 - 15:00)
W takim przypadku należy pamiętać o dezynfekcji dłoni oraz maseczce


Dyrektor Szkoły
Anna Pląskowska


Terminarz postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie ŚL.

(Kliknij na grafikę aby wyświetlić dokument)W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych na ternie całego kraju, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim wprowadza na terenie szkoły następujące zmiany do PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 od dnia 12.10.2020 r.

Dzieci na teren szkoły wchodzą w maseczkach. Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety) oraz na boiskach szkolnych. Zapis ten dotyczy  uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 
Proszę o zastosowanie się do powyższych przepisów.
 
 Aneks nr 2 do procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19 - pdf   


Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim, ul. Uczniowska 11, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI, tel./fax. (+48) 75 781 32 69, e-mail: sp2gryfow@gmail.com lub sp2gryfow@v-net.pl
Wróć do spisu treści